UZNÁVANÉ PRINCIPY SOCIÁLNÍ SLUŽBY V MSSS OÁZA

  • Zachování maximální soběstačnosti klienta
  • Dodržování lidských práv a zachovávání lidské důstojnosti
  • Poskytování služby podle individuálních potřeb klienta
  • Přiměřený způsob komunikace směrem ke klientovi i spolupracovníkům
  • Zachování mlčenlivosti o osobních a citlivých údajích klienta a vnitřních záležitostech organizace
  • Zvyšování odbornosti zaměstnanců

Zachování maximální soběstačnosti klienta

MSSS OÁZA se zavazuje respektovat při poskytování služeb potřeby klienta,  jeho možnosti a přání s ohledem na druh služby a její garantovanou nabídku. Při poskytování služby dbá na zachování maximální samostatnosti a soběstačnosti klienta. Filozofií MSSS není o klienta pečovat, nadměrnou péčí personálu nahrazovat kroky a aktivity, které klient si ještě zvládá udělat sám, ale klienta plně podporovat, pomáhat mu nalézat vlastní zdroje a možnosti, jak dosáhnout toho co chce, a tak udržet jeho soběstačnost a nezávislost na službě („Jsem s tebou, abys to dokázal sám.“).

Dodržování lidských práv a zachovávání lidské důstojnosti

Při komunikaci a jednání s klientem respektujeme jeho práva vyplývající z dokumentů jako jsou Listina základních práv a svobod, Charta práv seniorů, Ústava ČR.

Zaměstnanci jsou povinni respektovat osobnost klienta, jeho možnosti a schopnosti, zachovávat důstojnost a intimitu klientů.

Poskytování služby podle individuálních potřeb klienta

MSSS Oáza poskytuje klientům služby na základě jejich osobních cílů souvisejících s poskytováním služby, s ohledem na její druh. Respektuje klientovy individuální možnosti, potřeby a zdroje.

Přiměřený způsob komunikace směrem ke klientovi i spolupracovníkům

Pokládáme za samozřejmé dodržování základních principů slušného chování, a to jak ve vztahu ke klientům tak ke spolupracovníkům. Zaměstnanci MSSS Oáza se již svým profesionálním postavením zavazují k respektující a přiměřené komunikaci.

Zachování mlčenlivosti o osobních a citlivých údajích klienta a vnitřních záležitostech organizace

Zaměstnanci MSSS cítí odpovědnost a závazek k zařízení a jeho klientům, ctí zachování soukromí a mlčenlivosti o osobních a citlivých informacích o klientech i vnitřních záležitostech organizace. Dobrovolně se zavazují k loajalitě vůči zařízení. K mlčenlivosti se zavazují při podpisu pracovní smlouvy.

Zvyšování odbornosti zaměstnanců zařízení

Zařízení klade důraz na stálé zvyšování odbornosti a kvalifikace u svých zaměstnanců, což slouží ke zvyšování kvality poskytované péče.

                                                                  

 

 

 

Chcete se na něco zeptat? Kontaktujte nás.

Položky označené * jsou povinné.

 
Cookies

Tento web používá soubory cookies k poskytování interaktivních služeb, jako je přihlašování, k personalizaci obsahu či reklam a k analýze návštěvnosti stránek. Mějte povoleny cookies, abyste i vy mohli využívat všechny možnosti těchto stránek. Používáním tohoto webu s jejich použitím souhlasíte.

Nahoru