Zpracování osobních údajů (GDPR)

Povinně zveřejňované informace

Městské středisko sociálních služeb Oáza, (dále jen MSSS Oáza) jako Správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s platnou legislativou. MSSS Oáza zpracovává osobní údaje a další informace týkající se subjektů údajů na základě povinností, uložených MSSS Oáza zvláštními zákony. Na taková zpracování osobních údajů o subjektech údajů se nevztahuje povinnost získat souhlas těchto osob. Pokud jsou některé osobní údaje zpracovávány mimo zákonnou povinnost, pak taková zpracování podléhají souhlasu subjektů údajů. Tato zpracování však MSSS Oáza provádí jen výjimečně. MSSS Oáza respektuje práva klientů, která jsou jim zaručena zákony, např. právo vědět a být informován zejména o tom, za jakým účelem se osobní údaje zpracovávají, případně období, po které budou uchovávány. Zásady ochrany osobních údajů se uplatňují na všechny informace, týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. MSSS Oáza zákonně zpracovává osobní údaje, protože je toto zpracování nezbytné pro poskytování sociálních služeb nebo z důvodu oprávněných zájmů správce nebo třetí strany. MSSS Oáza zpracovává osobní údaje klientů podle účelů zpracování v souladu s platnou legislativou pro ochranu osobních údajů (např. Nařízením EU 2016/679 - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR). Přesto má každý dotčený klient právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se týkají jeho konkrétní situace. MSSS Oáza pak klientovi prokáže závažnost a oprávněnost zájmů MSSS Oáza, které nezasahují do zájmů nebo základních práv a svobod klienta.

 

Oznamujeme Vám, že pověřencem pro ochranu osobních údajů pro příspěvkovou organizaci MSSS Oáza byl s platností od 25. května 2018 jmenován Ing. Jan Gubáš.

Kontakt na pověřence je gubas@catania.cz.

 
Cookies

Tento web používá soubory cookies k poskytování interaktivních služeb, jako je přihlašování, k personalizaci obsahu či reklam a k analýze návštěvnosti stránek. Mějte povoleny cookies, abyste i vy mohli využívat všechny možnosti těchto stránek. Používáním tohoto webu s jejich použitím souhlasíte.

Nahoru