Scrollujte dolů
Skrýt navigaci
 
 • Od pečovatelské služby u Vás doma až po domov pro seniory
  Od pečovatelské služby u Vás doma až po domov pro seniory
 
 
 
 
 

Kdo jsme

Městské středisko sociálních služeb OÁZA

MSSS Oáza je místo, ve kterém vám s námi bude dobře. Ať už k nám budete docházet nebo se rozhodnete žít u nás natrvalo.

Poskytujeme služby, které vám umožní nadále žít plnohodnotný život, ať už ve vašem domácím prostředí nebo u nás v domově pro seniory.

Městské středisko sociálních služeb OÁZA bylo zřízeno zastupitelstvem města Nového Města nad Metují v roce 1996.

 

 
 
 

Co od nás můžete očekávat

Podporujeme klienty prostřednictvím terénních, ambulantních i pobytových sociálních služeb

 
Vstřícnost

Vstřícnost

Ctíme právo na sebeúctu a důstojný způsob života našich klientů.

Ohleduplnost

Ohleduplnost

Je pro nás důležitá vaše intimita i přirozené sociální vazby.

Individuální přístup

Individuální přístup

Uvědomujeme si vaši individualitu, osobnost i potřeby.

Mlčenlivost

Mlčenlivost

Informace o vašem duševním i fyzickém zdraví a poměrech podléhají mlčenlivosti.

Komunikativnost

Komunikativnost

Mluvíme s našimi klienty a k témuž je vybízíme. Chceme slyšet zpětnou vazbu.

Vzdělání

Vzdělání

Veškerý zdravotnický i sociální personál je vzdělán na potřebné úrovni.

 
 
 

Aktuality

Aktuální dění v MSSS Oáza

Pravidla pro návštěvy od 12. 4. 2021

 • klienty mohou navštívit osoby:
 • které absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy PCR vyšetření nebo POC test s negativním výsledkem a doloží o tom doklad,
 • které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvou-dávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jedno-dávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19,
 • které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad.

 

 • návštěvy již nebudou probíhat na základě rezervačního systému
 • návštěvy budou probíhat v bytech klientů nebo ve venkovních prostorách MSSS Oáza
 • návštěvy jsou možné Po – Ne v čase od 9 do 17 hodin
 • návštěvy u jednoho klienta jsou povoleny v maximálním počtu dvou osob současně
 • klienti na návštěvě mimo areál Oázy musí mít zakryté dýchací cesty respirátorem

 

Doklad o PCR nebo POC vyšetření nebo o prodělání onemocnění je nutné přiložit v papírové formě k čestnému prohlášení. V případě, že je potvrzení v SMS formě je nutné tuto sms přeposlat pí Vernerové na telefonní číslo: 775 070 477.

Kopii certifikátu o očkování je nutné přiložit při první návštěvě k čestnému prohlášení nebo odevzdat sociální pracovnici pí Vernerové (pokud bude přítomna). Při dalších návštěvách již tato osoba pouze vyplní čestné prohlášení a certifikát již nedokládá.

 

Průběh návštěvy:

 • v přízemí u vchodových dveří je pro návštěvy připraven „registrační stůl“ s desinfekcí, formuláři, teploměrem a pravidly pro návštěvy v MSSS Oáza
 • po vstupu do budovy si návštěva vydezinfikuje ruce, vyplní a podepíše Čestné prohlášení (každá osoba vyplní prohlášení zvlášť), přiloží doklad a společně vloží do přiloženého boxu a změří si teplotu přiloženým bezdotykovým teploměrem

 

Čestná prohlášení:

1) čestné prohlášení při doložení dokladu o prodělání onemocnění Covid-19

2) čestné prohlášení při doložení výsledku negativního testu

3) čestné prohlášení pro certifikát o očkování

 

 • ve výjimečných případech je možné provedení POC testu před uskutečněním návštěvy v MSSS Oáza. POUZE PO PŘEDCHOZÍ TELEFONICKÉ DOMLUVĚ! V takovém případě návštěva vyplňuje: čestné prohlášení pro POC testování v MSSS Oáza

 

 • při naměřené teplotě 37 °C a výše není možné návštěvu uskutečnit a osoba musí neprodleně opustit budovu
 • návštěva navštíví klienta v bytě nebo ho v bytě vyzvedne a uskuteční návštěvu venku (po té klienta opět doprovodí do bytu)
 • návštěva musí mít po celou dobu zakrytá ústa respirátorem
 • návštěvy nesmí používat sociální zařízení v bytě klienta
 • po každé návštěvě u klienta v bytě jsou personálem ve směně vydezinfikovány povrchy a místnost je vyvětrána
 • návštěvy se nesmí zbytečně zdržovat ve společných prostorách MSSS Oáza

 

V případě nerespektování těchto nařízení bude mít tato osoba návštěvy v MSSS Oáza zakázané.

 

Pravidla pro přijímání návštěv od 20. 3. 2021

Dle Usnesení vlády je možné realizovat návštěvu klienta pouze v případě, když se osoba navštěvující klienta podrobí před zahájením návštěvy POC (antigenního) testu a to s negativním výsledkem, přičemž tento požadavek se nevztahuje na osoby:

 • které absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy PCR vyšetření nebo POC test s negativním výsledkem a doloží o tom doklad,
 • které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvou-dávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jedno-dávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19,
 • které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad.

 

PCR popřípadě POC vyšetření je možné si nechat udělat na odběrových místech nebo u praktického lékaře.

 

Návštěva je možná za těchto podmínek:

 1. doložení dokladu o prodělání onemocnění Covid-19 v době maximálně 90 dnů přede dnem návštěvy
 2. doložení dokladu o provedeném PCR testu s negativním výsledkem, který není starší než 48 hodin
 3. doložení dokladu o provedeném POC (antigenním) testu s negativním výsledkem, který není starší než 48 hodin
 4. doložení certifikátu o provedeném očkování proti Covid-19
 5. ve výjimečných případech je možné provedení POC testu před uskutečněním návštěvy v MSSS Oáza. POUZE PO PŘEDCHOZÍ TELEFONICKÉ DOMLUVĚ při rezervaci termínu!

Návštěvy budou i nadále probíhat na základě stávajícího rezervačního systému (pí Vernerová 775 070 477).

 

Pravidla a průběh návštěvy:

- předložení jednoho z výše uvedených dokladů

- vyplnění čestného prohlášení

1) čestné prohlášení při doložení dokladu o prodělání onemocnění Covid-19

2) čestné prohlášení při doložení výsledku negativního testu

3) čestné prohlášení pro POC testování v MSSS Oáza

4) čestné prohlášení pro certifikát o očkování

- pečlivá desinfekce rukou

- návštěvy probíhají v přízemí budovy nebo venku v areálu Oázy. Plně naočkovaní klienti mohou na vycházku i mimo areál Oázy a po návratu nemusí být v karanténě.

Výjimka je u ležících klientů, kde je návštěva umožněna v jeho bytě (v průběhu návštěvy není možné se pohybovat ve společných prostorách)

- maximální doba návštěvy je 30 minut (u návštěvy venku je možné dobu návštěvy prodloužit, ale pouze po předchozí domluvě s paní Vernerovou při domlouvání návštěvy) a je možná v maximálním počtu dvou osob

- po celou dobu návštěvy je nutné mít zakryté dýchací cesty respirátorem FFP2

 

Testování návštěv v MSSS Oáza

Ve výjimečných případech je možné provedení POC testu před uskutečněním návštěvy v MSSS Oáza. POUZE PO PŘEDCHOZÍ TELEFONICKÉ DOMLUVĚ při rezervaci termínu!

POC test provádí pouze zdravotnický personál. Postup testování:

 testování probíhání na vyhrazeném místě v přízemí budovy

 na návštěvu je nutné se dostavit minimálně 15 minut předem

 před provedením testu je nutné vyplnit čestné prohlášení se souhlasem s provedením POC testu a doklad o provedení testu pro Edumed

 po provedení testu návštěva vyčká 15 minut na vyhrazeném místě (z důvodu vyhodnocení testu)

 v případě, že je výsledek negativní, je možné návštěvu uskutečnit.

V případě, že je výsledek pozitivní, návštěva ihned opustí budovu.

 

Aktuální informace k 18. 2. 2021

Dne 18. 2. 2021 proběhlo další kolo očkování proti Covid-19.

Celkově vakcínu dostalo již 98% klientů a 64% zaměstnanců MSSS Oáza.

Jsme za tuto ochranu před nákazou vděční!

 
 
 

Proč

využít našich služeb a zajít k nám

 

Terénní, ambulantní a pobytové služby pod jednou střechou

Bezbariérová budova zasazena do lesoparku

Profesionální, vyškolený a přátelský personál

Široká nabídka aktivizačních programů

 
 
 

Hledáte nové pracovní uplatnění či možnost stát se dobrovolníkem?

My hledáme vás!

 
 
 

Kontaktujte nás

Poskytneme důležité informace a poradíme vám!

 
 

Zaujali jsme vás? Bez obav nás kontaktujte. Ochotně vám vysvětlíme vše potřebné a podáme požadované informace.

Kontakty naleznete zde: Kontakty

nebo využijte ke komunikaci s námi tento kontaktní formulář.

Položky označené * jsou povinné.

 
Cookies

Tento web používá soubory cookies k poskytování interaktivních služeb, jako je přihlašování, k personalizaci obsahu či reklam a k analýze návštěvnosti stránek. Mějte povoleny cookies, abyste i vy mohli využívat všechny možnosti těchto stránek. Používáním tohoto webu s jejich použitím souhlasíte.

Nahoru