Scrollujte dolů
Skrýt navigaci
 
  • Od pečovatelské služby u Vás doma až po domov pro seniory
    Od pečovatelské služby u Vás doma až po domov pro seniory
 
 
 
 
 

Kdo jsme

Městské středisko sociálních služeb OÁZA

MSSS Oáza je místo, ve kterém vám s námi bude dobře. Ať už k nám budete docházet nebo se rozhodnete žít u nás natrvalo.

Poskytujeme služby, které vám umožní nadále žít plnohodnotný život, ať už ve vašem domácím prostředí nebo u nás v domově pro seniory.

Městské středisko sociálních služeb OÁZA bylo zřízeno zastupitelstvem města Nového Města nad Metují v roce 1996.

 

 
 
 

Co od nás můžete očekávat

Podporujeme klienty prostřednictvím terénních, ambulantních i pobytových sociálních služeb

 
Vstřícnost

Vstřícnost

Ctíme právo na sebeúctu a důstojný způsob života našich klientů.

Ohleduplnost

Ohleduplnost

Je pro nás důležitá vaše intimita i přirozené sociální vazby.

Individuální přístup

Individuální přístup

Uvědomujeme si vaši individualitu, osobnost i potřeby.

Mlčenlivost

Mlčenlivost

Informace o vašem duševním i fyzickém zdraví a poměrech podléhají mlčenlivosti.

Komunikativnost

Komunikativnost

Mluvíme s našimi klienty a k témuž je vybízíme. Chceme slyšet zpětnou vazbu.

Vzdělání

Vzdělání

Veškerý zdravotnický i sociální personál je vzdělán na potřebné úrovni.

 
 
 

Aktuality

Aktuální dění v MSSS Oáza

Důležité informace k 8. 6. 2021

Pravidla pro návštěvy od 8. 6. 2021

Klienty mohou navštívit osoby, které splní následující podmínky:

• absolvovaly nejdéle před 7 dny PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad,

• absolvovaly nejdéle před 72 hodinami POC (antigenní) test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad,

• byly očkovány proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování

  1. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvou-dávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka
  2. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvou-dávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka
  3. od aplikace dávky očkovací látky v případě jedno-dávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.

• v době 180 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad,

• které na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem,

• absolvovaly v rámci povinného testování zaměstnanců nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením,

• absolvovaly ve škole nebo školském zařízení před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy

 

Doklad o PCR nebo POC vyšetření nebo o prodělání onemocnění je nutné přiložit v papírové formě k čestnému prohlášení. V případě, že je potvrzení v SMS formě je nutné tuto sms přeposlat pí Vernerové na telefonní číslo: 775 070 477.

Kopii dokladu o očkování je nutné přiložit při první návštěvě k čestnému prohlášení nebo odevzdat sociální pracovnici pí Vernerové (pokud bude přítomna).

Při dalších návštěvách již tato osoba pouze vyplní čestné prohlášení a doklad již nedokládá.

 

Průběh návštěvy:

 v přízemí u vchodových dveří je pro návštěvy připraven „registrační stůl“ s dezinfekcí, formuláři, teploměrem a pravidly pro návštěvy v MSSS Oáza  po vstupu do budovy si návštěva vydezinfikuje ruce, vyplní a podepíše Čestné prohlášení (každá osoba vyplní prohlášení zvlášť), přiloží doklad a společně vloží do přiloženého boxu a změří si teplotu přiloženým bezdotykovým teploměrem

 samotest vhazujte do určeného koše vedle registračního stolku

Čestná prohlášení:

1) čestné prohlášení při doložení dokladu o prodělání onemocnění Covid-19

2) čestné prohlášení při doložení výsledku negativního testu (PCR, POC, samotest)

3) čestné prohlášení pro doložení dokladu o očkování

 ve výjimečných případech je možné provedení POC testu před uskutečněním návštěvy v MSSS Oáza. POUZE PO PŘEDCHOZÍ TELEFONICKÉ DOMLUVĚ! V takovém případě návštěva vyplňuje: čestné prohlášení pro POC testování v MSSS Oáza

 

 při naměřené teplotě 37 °C a výše není možné návštěvu uskutečnit a osoba musí neprodleně opustit budovu  návštěvy probíhají v bytech klientů nebo ve venkovních prostorách MSSS Oáza

 návštěvy jsou možné bez časového omezení  návštěva musí mít po celou dobu zakrytá ústa respirátorem

 po každé návštěvě u klienta v bytě jsou personálem ve směně vydezinfikovány povrchy a místnost je vyvětrána

 návštěvy se mohou pohybovat po chodbách pouze se zakrytými dýchacími cestami respirátorem  klienti na návštěvě mimo areál Oázy mají mít dle nařízení Ministerstva zdravotnictví zakryté dýchací cesty respirátorem

 

V případě nerespektování těchto nařízení bude mít tato osoba návštěvy v MSSS Oáza zakázané.

 
Aktuality z domova pro seniory

Aktuality z domova pro seniory

JAK SE ŽIJE V DOMOVĚ PRO SENIORY

Celá aktualita
 
Aktuality z Domovinky

Aktuality z Domovinky

JAK SE ŽIJE V DOMOVINCE.

Aktuality
 
 
 

Proč

využít našich služeb a zajít k nám

 

Terénní, ambulantní a pobytové služby pod jednou střechou

Bezbariérová budova zasazena do lesoparku

Profesionální, vyškolený a přátelský personál

Široká nabídka aktivizačních programů

 
 
 

Hledáte nové pracovní uplatnění či možnost stát se dobrovolníkem?

My hledáme vás!

 
 
 

Kontaktujte nás

Poskytneme důležité informace a poradíme vám!

Odesláním kontaktního formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

 
 

Zaujali jsme vás? Bez obav nás kontaktujte. Ochotně vám vysvětlíme vše potřebné a podáme požadované informace.

Kontakty naleznete zde: Kontakty

nebo využijte ke komunikaci s námi tento kontaktní formulář.

Položky označené * jsou povinné.

 
Cookies

Tento web používá soubory cookies k poskytování interaktivních služeb, jako je přihlašování, k personalizaci obsahu či reklam a k analýze návštěvnosti stránek. Mějte povoleny cookies, abyste i vy mohli využívat všechny možnosti těchto stránek. Používáním tohoto webu s jejich použitím souhlasíte.

Nahoru