O MSSS

Zastupitelstvo města Nového Města nad Metují zřídilo v roce 1996 k poskytování sociálních služeb, zejména pro seniory, příspěvkovou organizaci Městské středisko sociálních služeb Oáza (dále jen MSSS Oáza), zastoupené ředitelkou střediska Mgr. Janou Balcarovou, se sídlem v ulici T.G.M. 1424, 549 01 Nové Město nad Metují.

Poslání MSSS Oáza Nové Město nad Metují

 • Podpora klientů prostřednictvím terénních, ambulantních a pobytových sociálních služeb
 • Pomoc pečujícím rodinným příslušníkům
 • Podpora zachování, případně prodloužení samostatného způsobu života
  • v domácím prostředí - Pečovatelská služba
  • v centru denních služeb - Domovinka
  • odlehčovacími službami - Odlehčovací pobyty
  • v pobytovém zařízení - Domov pro seniory

Uznávané principy sociální služby v MSSS Oáza

 • Zachování maximální soběstačnosti klienta
 • Snaha o udržení dosavadního způsobu života před nástupem do služby
 • Dodržování lidských práv a zachovávání lidské důstojnosti
 • Přiměřený způsob komunikace směrem ke klientovi i spolupracovníkům
 • Zvyšování odbornosti zaměstnanců
 • Loajální postoj pracovníků a klientů k organizaci i k sobě navzájem

Video-prezentace MSSS Oáza

 

 
Cookies

Tento web používá soubory cookies k poskytování interaktivních služeb, jako je přihlašování, k personalizaci obsahu či reklam a k analýze návštěvnosti stránek. Mějte povoleny cookies, abyste i vy mohli využívat všechny možnosti těchto stránek. Používáním tohoto webu s jejich použitím souhlasíte.

Nahoru