Co nabízí Domov pro seniory

Domov pro seniory MSSS OÁZA zajišťuje pro klienta tuto základní nabídku:

1. Ubytování

Ubytování je poskytováno v třípatrové bezbariérové budově se dvěma výtahy.

Budova je situována na okraji města v lesoparku nedaleko hlavní komunikace, dvou supermarketů a zastávky autobusu. Součástí pozemku jsou dvě parkoviště, která slouží také pro klienty a jejich návštěvy.

 

Všechny nabízené pokoje jsou jednolůžkové. V případě požadavku na ubytování partnerské dvojice může být pokoj vybaven pro dvě osoby.

 

Zájemce je před nástupem do zařízení seznámen s velikostí a dispozicí konkrétního pokoje či garsoniéry, která mu je nabízena. Po dohodě se může na bytovku přijít podívat, poměřit velikost ohledně vybavení nábytkem.

 

Pokud zájemce nabízenou bytovku odmítne, neznamená to, že by byl z evidence žadatelů vyřazen. Sociální pracovnice učiní do záznamu z jednání poznámku s požadavky žadatele na ubytování.

 

Většina pokojů má k dispozici vlastní kuchyňskou linku, předsíň s vestavěnými skříněmi, vlastní sociální zařízení a balkon nebo zimní zahradu.

Pouze menší část pokojů (4) nemá vlastní sociální zařízení (WC a koupelna pro několik pokojů společné - přístupné ze společné chodby). Tyto pokoje nemají také vlastní kuchyňskou linku, balkon a předsíň s vestavěnými skříněmi.

 V zařízení je dále několik dvougarsoniér se společnou předsíní a sociálním zařízením pro dva pokoje. Jeden z pokojů má pak jako příslušenství balkon, druhý kuchyňskou linku.

Součástí vybavení pokojů je polohovací dřevěné lůžko. Klient si může pokoj dále zařídit vlastním nábytkem. Pokud by klient neměl vlastní nábytek, zařídí jej základním vybavením MSSS Oáza. (Více viz materiál Co s sebou.)

Mimo svůj pokoj, předsíň, koupelnu, toaletu, zimní zahradu či balkon, může užívat společně s ostatními klienty v domově také jídelnu, knihovnu, dílnu, tělocvičnu, společenskou místnost v přízemí, společné prostory – zimní zahrady s posezením, sociální zařízení na chodbách, společnou terasu, balkony, zahradu apod.

 

Oddělení se zvýšenou péčí

Ve třetím patře budovy je od 1. 12. 2015 vytvořeno tzv. oddělení se zvýšenou péčí s pěti jednolůžkovými pokoji a personálem vyhrazeným pro těchto pět klientů. Do tohoto oddělení jsou přestěhováni klienti, jejichž zdravotní stav vyžaduje zvýšený dohled z důvodu značně snížené orientace (nepřiměřené nebezpečí úrazu, výrazné narušování kolektivního soužití). Oddělení je vytvořeno pro klienty Domova pro seniory. Žadatelé, jejichž duševní porucha by závažným způsobem narušovala kolektivní soužití nebo jejichž zdravotní stav vyžaduje stálý dohled již před nástupem do služby, do Domova pro seniory nejsou přijímáni (ani do oddělení se zvýšenou péčí) a  jsou jim doporučené jiné sociální služby – např. domovy se zvláštním režimem.

 

2. Strava

Stravování je zajištěno v rozsahu tří jídel denně tzn. snídaně, oběd, večeře. Klient si vybírá z jídelního lístku - snídaně a večeře s výběrem ze dvou variant, oběd s výběrem ze tří jídel, kromě víkendu, kdy jsou na výběr jídla dvě.

Jedna z variant nabízené stravy je dietní (šetřící dieta). V případě potřeby zajistí poskytovatel stravování podle individuálního dietního režimu.

Obědy a večeře jsou zajištěny dodavatelsky.

Jednotlivá jídla je možné si odhlásit.

 

3. Zajištění potřebné péče

Poskytovatel nabízí tyto základní úkony péče:

  1. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Služba nabízí klientům pomoc při podávání jídla a pití (dolévání tekutin, dohled nad pitným režimem, podávání do úst apod.), oblékání a svlékání, vstávání, uléhání, přesunech z lůžka do křesla, na invalidní vozík, a dále při prostorové orientaci v budově i mimo ni.

 

  1. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Pomoc při hygieně je poskytována buď v pokoji klienta s vlastním hygienickým zázemím nebo ve společné bezbariérové koupelně, vždy při zabezpečení soukromí klienta.

Do kategorie úkonů péče o hygienu je zahrnutá také a základní péče o vlasy a nehty a dále pomoc při použití WC včetně následné hygieny.

Klient si může zvolit, zda chce při hygieně pomoc nebo chce využít koupelnu sám (poskytnutí podmínek pro osobní hygienu).

 

  1. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Klient je podporován ve využívání návazných služeb a dostupných informačních zdrojů, v upevňování nebo obnovování kontaktů s rodinou a dalších aktivitách podporujících jeho sociální začleňování. Je zapojován co nejvíce do společnosti v MSSS Oáza i mimo ni. V případě potřeby je mu zajištěný doprovod.

 

  1. sociálně terapeutické činnosti

Klientům je nabízen nácvik činností, které vedou k udržení nebo rozvíjení jejich schopností a dovedností a vedou k sociálnímu začleňování (např. edukace o společenských změnách, reminiscenční činnosti, muzikoterapie atp.).

 

  1. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Klientům je nabízena celá řada různých aktivit, které je motivují k získání, upevňování, nebo obnovování motorických, psychických i sociálních dovedností. Jsou to jednak aktivity, které jsou nebo byly pro klienta běžné jako třeba pečení, vaření, ruční práce, procházky, oslavy narozenin a svátků, vyhledávání aktuálních zpráv, čtení, luštění křížovek. Tyto činnosti lze sjednat jak ve skupinové formě, tak individuálně. Individuálně jsou nabízené také činnosti vedoucí k obnovení nebo udržení motorických schopností jako nácvik stoje, chůze, udržování rozsahu pohybu, nácvik sebeobslužných úkonů, používání kompenzačních pomůcek.

Dále jsou pro klienty připraveny volnočasové aktivity jako např. kvízy, soutěže, společné čtení, výtvarné a pracovní bloky, přednášky, koncerty, besedy, výlety,  a pro zlepšení fyzické kondice také skupinové cvičení.

 

  1. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Sociální pracovnice MSSS Oáza pomáhá klientům vyřizovat potřebné záležitosti

na úřadech, institucích. Aktivizační pracovnice zajišťují zpravidla 1x týdně nákupy a pochůzky. Lze sjednat i formou doprovodu a dopomoci.

 

Míra podpory vychází z potřeb klienta, které jsou podrobně rozepsány v jeho individuálním plánu služeb.

 

  1. základní sociální poradenství

Poskytovatel zajišťuje klientovi potřebné informace, které přispívají k předcházení nebo řešení jeho nepříznivé sociální situace. Tato činnost je poskytována bezplatně.

 

  1. zabezpečení zdravotní péče

Poskytovatel zabezpečuje klientovi zdravotní péči podle jeho potřeb. Zdravotní a ošetřovatelská péče je klientům poskytována na základě ordinace ošetřujícího lékaře odborným personálem, který má pro tuto činnost odbornou způsobilost.

Tato péče je hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

 

Fakultativní služby: 

Kromě základních činností nabízí domov pro seniory využití některých služeb fakultativních.

Jsou to: mimořádné nákupy (např. dárky pro blízké v Novém Městě nad Metují mimo prodejny Albert a Penny nebo nákup v okruhu do 10 km od Nového Města nad Metují), drobné řemeslnické práce mimo běžnou údržbu, zajištění hygienických ubrousků, kopírování tiskovin, kopírování fotografií, malování bytu (v případě stěhování klienta do jiného bytu na vlastní žádost), pomoc při vyklízení původního a uspořádání nového bytu (v případě stěhování klienta do jiného bytu na vlastní žádost).

Fakultativní služby jsou hrazeny podle platného ceníku, podle odebraných úkonů.

 

Návazné služby poskytované v zařízení MSSS Oáza jinými subjekty:

Klienti mohou v případě zájmu využít služby poskytované jinými poskytovateli např. kadeřnici, pedikúru. Za tyto služby platí klient zvlášť podle ceny stanovené ceníkem služeb dotyčného poskytovatele.

 

Získejte více informací o Domově pro seniory

Zaujaly vás služby našeho Domova pro seniory? Bez obav nás kontaktujte. Ochotně vám vysvětlíme vše potřebné a podáme o Domově pro seniory požadované informace. Zavolejete na 775 070 477 nebo 491 470 476, příp. napište e-mail na pobytova.socialni@msss.cz nebo využijte ke komunikaci s námi o Domově pro seniory tento kontaktní formulář.

Kontaktujte nás

Odesláním kontaktního formuláře dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů!

Položky označené * jsou povinné.

 
Cookies

Tento web používá soubory cookies k poskytování interaktivních služeb, jako je přihlašování, k personalizaci obsahu či reklam a k analýze návštěvnosti stránek. Mějte povoleny cookies, abyste i vy mohli využívat všechny možnosti těchto stránek. Používáním tohoto webu s jejich použitím souhlasíte.

Nahoru