Co nabízí Domovinka

Základní činnosti

1. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Klientům je nabízena celá řada různých aktivit, které je motivují k získání, upevňování, nebo obnovování motorických, psychických i sociálních dovedností. Jsou to např. pečení, vaření, kvízy, soutěže, luštění, čtení a vyhledávání aktualit, výtvarné a pracovní bloky, oslavy narozenin ve spolupráci s rodinou, přednášky, koncerty, besedy, výlety, návštěvy výstav, hudební kroužek, procházky venku, pravidelné skupinové kondiční cvičení, individuální nácvik motoriky, chůze, edukace o používání kompenzačních pomůcek, udržování rozsahu pohybu apod. Do příprav a realizace činností se mohou klienti aktivně zapojit. Klienti jsou dále podporováni ve využívání dostupných informačních zdrojů (promítání společných nebo rodinných akcí na PC, přístup k internetu, dennímu tisku), návazných služeb (kadeřnice, pedikérka, účast na bohoslužbách) atp.

 

2. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Jednou z dominantních činností Domovinky je zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Umožňuje klientům setkávat se se svými vrstevníky, obnovovat staré i získávat nové přátelské vztahy nebo společenské kontakty, a to jak v rámci Domovinky, tak mimo ni. Zprostředkováváním těchto kontaktů pomáhá klientům zapojovat se do společnosti a předchází tak jejich sociálnímu vyloučení.

Některé aktivity jsou realizovány ve spolupráci s rodinou za účelem upevňování nebo obnovování rodinných kontaktů (např. využití doprovodu rodiny na výletech, společná organizace narozeninových oslav).

 

3. sociálně terapeutické činnosti

Klientům je nabízen nácvik činností, které vedou k udržení nebo rozvíjení jejich schopností a dovedností a vedou k sociálnímu začleňování (např. sociální aktivity pomáhající klientovi vést plnohodnotný život ve společnosti, edukace o společenských změnách, reminiscenční činnosti, trénink paměti, nácvik nebo procvičování mluveného a psaného projevu, muzikoterapie atp.)

 

4. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Pomoc při hygieně je poskytována v bezbariérové koupelně v budově, a to při zabezpečení soukromí klienta. Klient si může zvolit, zda chce při hygieně pomoc nebo chce využít koupelnu sám. (Poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.) Může požádat i o podporu (pracovník je za závěsem nebo dveřmi a klient si řekne o pomoc pouze, když bude chtít).

Do kategorie úkonů péče o hygienu je zahrnutá také pomoc při použití WC včetně následné hygieny a základní péče o vlasy a nehty.

 

5. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Sociální pracovnice pomáhá klientům vyřizovat potřebné záležitosti s úřady a různými institucemi, sjednávat návazné služby; pomáhá s komunikací s úřady, lékaři atp.

 

6. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

Vzhledem k provozní době Domovinky, je stravování zajištěno v rozsahu snídaně a oběd. Probíhá na základě předem zveřejněného jídelního lístku. Obědy jsou zajištěny dodavatelsky. Oběd je podáván v jídelně v 1. patře, snídaně v Domovince. Pokud si klient přeje, může mu být oběd přinesen na Domovinku. V případě potřeby zajistí poskytovatel stravování podle individuálního dietního režimu. Klient si může domluvit snídaně a obědy nebo pouze obědy či snídaně nebo v Domovince stravu neodebírá.

 

7. základní sociální poradenství

Kromě výše uvedených činností (za úhradu), poskytuje služba zájemcům také základní sociální poradenství (bezplatně). Jedná se o zajištění potřebných informací, které přispívají k předcházení nebo řešení nepříznivé sociální situace klienta.

 

Dohodnutý rozsah a způsob služby je podrobně rozebrán s klientem za pomoci tzv. klíčového pracovníka (pracovnice Domovinky) tak, aby co nejvíce vyhovoval jeho potřebám a přáním, ale zároveň odpovídal možnostem Domovinky.

 

Fakultativní činnosti

Domovinka nabízí také fakultativní činnosti, které nemohou být poskytovány samostatně. Klient musí mít ve smlouvě alespoň některou ze základních činností, které Domovinka nabízí. Fakultativní činnosti se poskytují za úhradu, která je uvedena v aktuálním Ceníku služeb Centra denních služeb  - Domovinky.

 

Nabízené fakultativní činnosti

  • kopírování textu
  • tisk fotografií
  • zajištění papírových hygienických ubrousků
  • doprava do Domovinky a zpět v rámci Nového Města nad Metují
  • zajištění potřebné dopravy služebním vozidlem v rámci Nového Města nad Metují v souvislosti s aktivizačními činnostmi služby Domovinka
  • monitoring při užití léků (pracovník Domovinky pouze upozorní klienta, aby si léky vzal; přípravu a podání léků neposkytujeme)
  • zapůjčení kompenzačních pomůcek
 

Získejte více informací o Centru denních služeb "Domovinka"

Zaujalo vás naše Centrum denních služeb? Bez obav nás kontaktujte. Ochotně vám vysvětlíme vše potřebné a podáme o Centru denních služeb požadované informace. Zavolejete na 775 070 481 nebo 491 470 476, příp. napište e-mail na terenni.socialni@msss.cz nebo využijte ke komunikaci s námi o Centru denních služeb tento kontaktní formulář.

Kontaktujte nás

Odesláním kontaktního formuláře dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů!

Položky označené * jsou povinné.

 
Cookies

Tento web používá soubory cookies k poskytování interaktivních služeb, jako je přihlašování, k personalizaci obsahu či reklam a k analýze návštěvnosti stránek. Mějte povoleny cookies, abyste i vy mohli využívat všechny možnosti těchto stránek. Používáním tohoto webu s jejich použitím souhlasíte.

Nahoru