Aktuality

buďte neustále v obraze

Důležité informace k 8. 6. 2021

Pravidla pro návštěvy od 8. 6. 2021

Klienty mohou navštívit osoby, které splní následující podmínky:

• absolvovaly nejdéle před 7 dny PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad,

• absolvovaly nejdéle před 72 hodinami POC (antigenní) test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad,

• byly očkovány proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování

 1. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvou-dávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka
 2. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvou-dávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka
 3. od aplikace dávky očkovací látky v případě jedno-dávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.

• v době 180 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad,

• které na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem,

• absolvovaly v rámci povinného testování zaměstnanců nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením,

• absolvovaly ve škole nebo školském zařízení před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy

 

Doklad o PCR nebo POC vyšetření nebo o prodělání onemocnění je nutné přiložit v papírové formě k čestnému prohlášení. V případě, že je potvrzení v SMS formě je nutné tuto sms přeposlat pí Vernerové na telefonní číslo: 775 070 477.

Kopii dokladu o očkování je nutné přiložit při první návštěvě k čestnému prohlášení nebo odevzdat sociální pracovnici pí Vernerové (pokud bude přítomna).

Při dalších návštěvách již tato osoba pouze vyplní čestné prohlášení a doklad již nedokládá.

 

Průběh návštěvy:

 v přízemí u vchodových dveří je pro návštěvy připraven „registrační stůl“ s dezinfekcí, formuláři, teploměrem a pravidly pro návštěvy v MSSS Oáza  po vstupu do budovy si návštěva vydezinfikuje ruce, vyplní a podepíše Čestné prohlášení (každá osoba vyplní prohlášení zvlášť), přiloží doklad a společně vloží do přiloženého boxu a změří si teplotu přiloženým bezdotykovým teploměrem

 samotest vhazujte do určeného koše vedle registračního stolku

Čestná prohlášení:

1) čestné prohlášení při doložení dokladu o prodělání onemocnění Covid-19

2) čestné prohlášení při doložení výsledku negativního testu (PCR, POC, samotest)

3) čestné prohlášení pro doložení dokladu o očkování

 ve výjimečných případech je možné provedení POC testu před uskutečněním návštěvy v MSSS Oáza. POUZE PO PŘEDCHOZÍ TELEFONICKÉ DOMLUVĚ! V takovém případě návštěva vyplňuje: čestné prohlášení pro POC testování v MSSS Oáza

 

 při naměřené teplotě 37 °C a výše není možné návštěvu uskutečnit a osoba musí neprodleně opustit budovu  návštěvy probíhají v bytech klientů nebo ve venkovních prostorách MSSS Oáza

 návštěvy jsou možné bez časového omezení  návštěva musí mít po celou dobu zakrytá ústa respirátorem

 po každé návštěvě u klienta v bytě jsou personálem ve směně vydezinfikovány povrchy a místnost je vyvětrána

 návštěvy se mohou pohybovat po chodbách pouze se zakrytými dýchacími cestami respirátorem  klienti na návštěvě mimo areál Oázy mají mít dle nařízení Ministerstva zdravotnictví zakryté dýchací cesty respirátorem

 

V případě nerespektování těchto nařízení bude mít tato osoba návštěvy v MSSS Oáza zakázané.

Celá novinka
Narozeninové odpoledne červen 2021

Narozeninové odpoledne červen 2021

Datum: 3.6.2021

Po delší době jsme měli opět příležitost oslavit narozeniny našich klientů i zaměstnanců.

Strávili jsme společně krásné narozeninové odpoledne zpříjemněné hudbou a zpěvem v podání pana Meisnera. Stále v nás doznívají tóny hudby a slavnostní atmosféra.

Přejeme si, aby se další narozeninové odpoledne opět uskutečnilo.

Celá novinka
Poděkování za dobroty ZŠ Komenského

Poděkování za dobroty ZŠ Komenského

Chtěli bychom ze srdce poděkovat vychovatelkám, dobrovolnicím a žákyním 8. třídy ZŠ Komenského v Novém Městě nad Metují za pravidelné pečení úžasných dobrot.

Děkujeme za úžasnou podporu!

Celá novinka
Poděkování obci Mezilesí

Poděkování obci Mezilesí

Bylo nám potěším převzít sladké dary pro klienty a personál od Obce Mezilesí.

Obdivujeme šikovné ručičky z Mezilesí... posuďte sami.

Celá novinka

Pravidla pro návštěvy od 12. 4. 2021

 • klienty mohou navštívit osoby:
 • které absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy PCR vyšetření nebo POC test s negativním výsledkem a doloží o tom doklad,
 • které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvou-dávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jedno-dávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19,
 • které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad.

 

 • návštěvy již nebudou probíhat na základě rezervačního systému
 • návštěvy budou probíhat v bytech klientů nebo ve venkovních prostorách MSSS Oáza
 • návštěvy jsou možné Po – Ne v čase od 9 do 17 hodin
 • návštěvy u jednoho klienta jsou povoleny v maximálním počtu dvou osob současně
 • klienti na návštěvě mimo areál Oázy musí mít zakryté dýchací cesty respirátorem

 

Doklad o PCR nebo POC vyšetření nebo o prodělání onemocnění je nutné přiložit v papírové formě k čestnému prohlášení. V případě, že je potvrzení v SMS formě je nutné tuto sms přeposlat pí Vernerové na telefonní číslo: 775 070 477.

Kopii certifikátu o očkování je nutné přiložit při první návštěvě k čestnému prohlášení nebo odevzdat sociální pracovnici pí Vernerové (pokud bude přítomna). Při dalších návštěvách již tato osoba pouze vyplní čestné prohlášení a certifikát již nedokládá.

 

Průběh návštěvy:

 • v přízemí u vchodových dveří je pro návštěvy připraven „registrační stůl“ s desinfekcí, formuláři, teploměrem a pravidly pro návštěvy v MSSS Oáza
 • po vstupu do budovy si návštěva vydezinfikuje ruce, vyplní a podepíše Čestné prohlášení (každá osoba vyplní prohlášení zvlášť), přiloží doklad a společně vloží do přiloženého boxu a změří si teplotu přiloženým bezdotykovým teploměrem

 

Čestná prohlášení:

1) čestné prohlášení při doložení dokladu o prodělání onemocnění Covid-19

2) čestné prohlášení při doložení výsledku negativního testu

3) čestné prohlášení pro certifikát o očkování

 

 • ve výjimečných případech je možné provedení POC testu před uskutečněním návštěvy v MSSS Oáza. POUZE PO PŘEDCHOZÍ TELEFONICKÉ DOMLUVĚ! V takovém případě návštěva vyplňuje: čestné prohlášení pro POC testování v MSSS Oáza

 

 • při naměřené teplotě 37 °C a výše není možné návštěvu uskutečnit a osoba musí neprodleně opustit budovu
 • návštěva navštíví klienta v bytě nebo ho v bytě vyzvedne a uskuteční návštěvu venku (po té klienta opět doprovodí do bytu)
 • návštěva musí mít po celou dobu zakrytá ústa respirátorem
 • návštěvy nesmí používat sociální zařízení v bytě klienta
 • po každé návštěvě u klienta v bytě jsou personálem ve směně vydezinfikovány povrchy a místnost je vyvětrána
 • návštěvy se nesmí zbytečně zdržovat ve společných prostorách MSSS Oáza

 

V případě nerespektování těchto nařízení bude mít tato osoba návštěvy v MSSS Oáza zakázané.

Celá novinka
 
Cookies

Tento web používá soubory cookies k poskytování interaktivních služeb, jako je přihlašování, k personalizaci obsahu či reklam a k analýze návštěvnosti stránek. Mějte povoleny cookies, abyste i vy mohli využívat všechny možnosti těchto stránek. Používáním tohoto webu s jejich použitím souhlasíte.

Nahoru