Aktuality

buďte neustále v obraze

Pravidla pro návštěvy od 12. 4. 2021

 • klienty mohou navštívit osoby:
 • které absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy PCR vyšetření nebo POC test s negativním výsledkem a doloží o tom doklad,
 • které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvou-dávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jedno-dávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19,
 • které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad.

 

 • návštěvy již nebudou probíhat na základě rezervačního systému
 • návštěvy budou probíhat v bytech klientů nebo ve venkovních prostorách MSSS Oáza
 • návštěvy jsou možné Po – Ne v čase od 9 do 17 hodin
 • návštěvy u jednoho klienta jsou povoleny v maximálním počtu dvou osob současně
 • klienti na návštěvě mimo areál Oázy musí mít zakryté dýchací cesty respirátorem

 

Doklad o PCR nebo POC vyšetření nebo o prodělání onemocnění je nutné přiložit v papírové formě k čestnému prohlášení. V případě, že je potvrzení v SMS formě je nutné tuto sms přeposlat pí Vernerové na telefonní číslo: 775 070 477.

Kopii certifikátu o očkování je nutné přiložit při první návštěvě k čestnému prohlášení nebo odevzdat sociální pracovnici pí Vernerové (pokud bude přítomna). Při dalších návštěvách již tato osoba pouze vyplní čestné prohlášení a certifikát již nedokládá.

 

Průběh návštěvy:

 • v přízemí u vchodových dveří je pro návštěvy připraven „registrační stůl“ s desinfekcí, formuláři, teploměrem a pravidly pro návštěvy v MSSS Oáza
 • po vstupu do budovy si návštěva vydezinfikuje ruce, vyplní a podepíše Čestné prohlášení (každá osoba vyplní prohlášení zvlášť), přiloží doklad a společně vloží do přiloženého boxu a změří si teplotu přiloženým bezdotykovým teploměrem

 

Čestná prohlášení:

1) čestné prohlášení při doložení dokladu o prodělání onemocnění Covid-19

2) čestné prohlášení při doložení výsledku negativního testu

3) čestné prohlášení pro certifikát o očkování

 

 • ve výjimečných případech je možné provedení POC testu před uskutečněním návštěvy v MSSS Oáza. POUZE PO PŘEDCHOZÍ TELEFONICKÉ DOMLUVĚ! V takovém případě návštěva vyplňuje: čestné prohlášení pro POC testování v MSSS Oáza

 

 • při naměřené teplotě 37 °C a výše není možné návštěvu uskutečnit a osoba musí neprodleně opustit budovu
 • návštěva navštíví klienta v bytě nebo ho v bytě vyzvedne a uskuteční návštěvu venku (po té klienta opět doprovodí do bytu)
 • návštěva musí mít po celou dobu zakrytá ústa respirátorem
 • návštěvy nesmí používat sociální zařízení v bytě klienta
 • po každé návštěvě u klienta v bytě jsou personálem ve směně vydezinfikovány povrchy a místnost je vyvětrána
 • návštěvy se nesmí zbytečně zdržovat ve společných prostorách MSSS Oáza

 

V případě nerespektování těchto nařízení bude mít tato osoba návštěvy v MSSS Oáza zakázané.

Celá novinka

Pravidla pro přijímání návštěv od 20. 3. 2021

Dle Usnesení vlády je možné realizovat návštěvu klienta pouze v případě, když se osoba navštěvující klienta podrobí před zahájením návštěvy POC (antigenního) testu a to s negativním výsledkem, přičemž tento požadavek se nevztahuje na osoby:

 • které absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy PCR vyšetření nebo POC test s negativním výsledkem a doloží o tom doklad,
 • které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvou-dávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jedno-dávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19,
 • které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad.

 

PCR popřípadě POC vyšetření je možné si nechat udělat na odběrových místech nebo u praktického lékaře.

 

Návštěva je možná za těchto podmínek:

 1. doložení dokladu o prodělání onemocnění Covid-19 v době maximálně 90 dnů přede dnem návštěvy
 2. doložení dokladu o provedeném PCR testu s negativním výsledkem, který není starší než 48 hodin
 3. doložení dokladu o provedeném POC (antigenním) testu s negativním výsledkem, který není starší než 48 hodin
 4. doložení certifikátu o provedeném očkování proti Covid-19
 5. ve výjimečných případech je možné provedení POC testu před uskutečněním návštěvy v MSSS Oáza. POUZE PO PŘEDCHOZÍ TELEFONICKÉ DOMLUVĚ při rezervaci termínu!

Návštěvy budou i nadále probíhat na základě stávajícího rezervačního systému (pí Vernerová 775 070 477).

 

Pravidla a průběh návštěvy:

- předložení jednoho z výše uvedených dokladů

- vyplnění čestného prohlášení

1) čestné prohlášení při doložení dokladu o prodělání onemocnění Covid-19

2) čestné prohlášení při doložení výsledku negativního testu

3) čestné prohlášení pro POC testování v MSSS Oáza

4) čestné prohlášení pro certifikát o očkování

- pečlivá desinfekce rukou

- návštěvy probíhají v přízemí budovy nebo venku v areálu Oázy. Plně naočkovaní klienti mohou na vycházku i mimo areál Oázy a po návratu nemusí být v karanténě.

Výjimka je u ležících klientů, kde je návštěva umožněna v jeho bytě (v průběhu návštěvy není možné se pohybovat ve společných prostorách)

- maximální doba návštěvy je 30 minut (u návštěvy venku je možné dobu návštěvy prodloužit, ale pouze po předchozí domluvě s paní Vernerovou při domlouvání návštěvy) a je možná v maximálním počtu dvou osob

- po celou dobu návštěvy je nutné mít zakryté dýchací cesty respirátorem FFP2

 

Testování návštěv v MSSS Oáza

Ve výjimečných případech je možné provedení POC testu před uskutečněním návštěvy v MSSS Oáza. POUZE PO PŘEDCHOZÍ TELEFONICKÉ DOMLUVĚ při rezervaci termínu!

POC test provádí pouze zdravotnický personál. Postup testování:

 testování probíhání na vyhrazeném místě v přízemí budovy

 na návštěvu je nutné se dostavit minimálně 15 minut předem

 před provedením testu je nutné vyplnit čestné prohlášení se souhlasem s provedením POC testu a doklad o provedení testu pro Edumed

 po provedení testu návštěva vyčká 15 minut na vyhrazeném místě (z důvodu vyhodnocení testu)

 v případě, že je výsledek negativní, je možné návštěvu uskutečnit.

V případě, že je výsledek pozitivní, návštěva ihned opustí budovu.

Celá novinka

Aktuální informace k 18. 2. 2021

Dne 18. 2. 2021 proběhlo další kolo očkování proti Covid-19.

Celkově vakcínu dostalo již 98% klientů a 64% zaměstnanců MSSS Oáza.

Jsme za tuto ochranu před nákazou vděční!

Celá novinka
Aktuality z Domovinky

Aktuality z Domovinky

JAK SE ŽIJE V DOMOVINCE.

Celá novinka

Očkování proti onemocnění Covid-19

Datum: 15.1.2021

Ve čtvrtek 14. 1. 2021 proběhlo v Domově pro seniory MSSS Oáza očkování klientů a zaměstnanců proti onemocnění Covid-19.

Celkem bylo očkováno 90 % klientů a 60 % zaměstnanců. Několik klientů a zaměstnanců bude očkováno později, vzhledem k současným zdravotním kontraindikacím. Poté bude proočkovanost 95 % klientů a 70 % zaměstnanců. Druhá dávka vakcíny bude všem podána za 21 dnů.

Věříme, že vakcinace proti Covidu ochrání naše klienty před fatálními průběhy této nevyzpytatelné nemoci. V neposlední řadě je očkování již brzkou vstupenkou do normálního života, kdy se klienti mohou setkávat, bez výrazných omezení, se svými blízkými!

Těšíme se na to!

Celá novinka
 
Cookies

Tento web používá soubory cookies k poskytování interaktivních služeb, jako je přihlašování, k personalizaci obsahu či reklam a k analýze návštěvnosti stránek. Mějte povoleny cookies, abyste i vy mohli využívat všechny možnosti těchto stránek. Používáním tohoto webu s jejich použitím souhlasíte.

Nahoru