Aktuality

buďte neustále v obraze

Důležité informace k 2. 12. 2020

Vzhledem k většímu nárůstu počtu klientů s onemocněním Covid-19 v Domově pro seniory je nutné neprodleně zavést následující opatření:

 

Úplný zákaz návštěv

Vzhledem k aktuálnímu šíření nákazy je nutné omezit pohyb klientů po chodbách a tím pádem nebude možné uskutečnit návštěvy u lávky.

Podle nového nařízení vlády je možné od soboty za určitých podmínek navštěvovat klienty v zařízeních sociálních služeb. Tato možnost se nevztahuje na zařízení, která jsou z nařízení hygienické stanice v karanténě.

Vzhledem k tomu, že MSSS Oáza je v nařízené karanténě, nejsou u nás tyto návštěvy prozatím možné.

 

Balíčky

Balíčky pro vaše blízké můžete stále odevzdávat do připraveného koše u hlavního vchodu. Chtěli bychom vás požádat, pokud je to možné, o případnou dezinfekci obsahu těchto balíčků před odevzdáním.

 

V pondělí 7. 12. 2020 bude v MSSS Oáza provedeno plošné testování klientů a zaměstnanců PCR testy. Po obdržení výsledků tototo testování budeme výše uvedená opatření opět přehodnocovat a co nejdříve vám dáme vědět, zda i nadále platí nebo zda došlo k nějaké změně.

Děkujeme za pochopení v této nelehké době.

Celá novinka

Výjimky ze zákazu návštěv dle Doporučeného postupu MPSV

Zákaz návštěv se týká domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem a odlehčovacích služeb v pobytové formě. U ostatních zařízeních se postupuje dle aktuální epidemiologické situace dle pokynů místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví (pokyny KHS samozřejmě platí i pro tří výše zmíněné sociální služby). Na základě výjimky návštěvy mohou probíhat u nezletilých uživatelů sociálních služeb, uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností, u uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením, u uživatelů, kde to vyžaduje jejich psychický stav či sociální situace a u uživatelů sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění. Výjimku z důvodu psychického stavu a sociální situace posuzuje s klientem sociální pracovník ve spolupráci s dalšími pracovníky zařízení, nebo praktický lékař, případně nasmlouvaný psychiatr a psycholog. Výjimku potvrzuje ředitel, nebo jím určená osoba.

Celá novinka

Důležité informace k 12. 11. 2020

Ve středu 11. 11. proběhlo třetí testování klientů a zaměstnanců MSSS Oáza.

Testy prokázaly nákazu onemocněním Covid 19 u dvou zaměstnanců, kteří nevykazují žádné příznaky.

U žádného z klientů nebyla nákaza prokázána.

O vývoji situace v Oáze budeme i nadále informovat.

Děkujeme za projevenou podporu.

Celá novinka

Důležité informace k 6. 11. 2020

Ve středu 4. 11. proběhlo druhé testování klientů a zaměstnanců MSSS Oáza.

Testy prokázaly nákazu onemocněním Covid 19 u jednoho zaměstnance, který nevykazuje žádné příznaky.

Další testování proběhne ve středu 11. 11.

O vývoji situace v Oáze budeme i nadále informovat.

Děkujeme za projevenou podporu.

Celá novinka

Informace pro rodiny a návštěvy klientů k 2. 11. 2020

Z důvodu současné situace bychom vám rádi podali informace ohledně uskutečňování návštěv klientů u lávky v MSSS Oáza.

Během víkendu bylo vypozorováno, že vzhledem ke zvýšené péči o klienty s onemocněním Covid 19 není možné zajistit o víkendech návštěvy našich klientů u lávky. Toto je možné pouze v případě, že si je klient schopný návštěvu zorganizovat a uskutečnit sám bez pomoci personálu.

Ve všedních dnech jsou návštěvy klientů u lávky možné v době od 9 hodin do 15 hodin dle předchozí telefonické domluvy na telefonním čísle 601 301 121.

Vzhledem k tomu, abychom mohli zajistit návštěvu u lávky všem klientům, je možné u každého klienta uskutečnit návštěvu pouze dvakrát v týdnu.

Tato nastavená pravidla se vzhledem k vývoji situace mohou měnit i bez předem zaslaných oficiálních informací.

Informace se snažíme rozesílat co nejdříve, ale ne vždy je možné ihned reagovat na nově nastalé skutečnosti.

I přes všechna stanovená opatření klademe důraz na to, aby zůstala zachovaná individuální aktivizace, když není možné zajistit aktivity skupinové.

 

Děkujeme za pochopení a žádáme vás o respektování pravidel a spolupráci v této mimořádně náročné situaci.

Celá novinka
 
Cookies

Tento web používá soubory cookies k poskytování interaktivních služeb, jako je přihlašování, k personalizaci obsahu či reklam a k analýze návštěvnosti stránek. Mějte povoleny cookies, abyste i vy mohli využívat všechny možnosti těchto stránek. Používáním tohoto webu s jejich použitím souhlasíte.

Nahoru