Scrollujte dolů
Skrýt navigaci
 

Krátkodobý pobyt v Nájemním domě

Potřebujete pro sebe či svého blízkého krátkodobý pobyt?

Nepotřebujete 24 hodinovou péči?

Nepotřebujete přes noc pomoc druhé osoby?

 

Nabízíme možnost krátkodobého pobytu v Nájemním domě s pečovatelskou službou

 

Jedná se o krátkodobé ubytování zpravidla po dobu od 1 týdne až po bodu 3 měsíců, během kterého potřebnou péči zajistí Pečovatelská služba MSSS Oáza. Péče je zajišťována pouze přes den během pracovní doby Pečovatelské služby.

Nejedná se o registrovanou službu MSSS Oáza Odlehčovací pobyt.

 

Pro krátkodobý pobyt jsou v Nájemním domě k dispozici dvě plně vybavené garsoniéry se společným sociálním zařízením.

 

Pro koho je krátkodobý pobyt určen:

Krátkodobý pobyt je určen pro seniory s bydlištěm do 25 km od Nového Města nad Metují se sníženou soběstačností zejména z důvodu věku nebo osoby starší 53 let s chronickým onemocněním nebo zdravotním postižením, které jsou za předpokladu pomoci pečovatelské služby schopni vést poměrně samostatný život.  

 

Krátkodobý pobyt v Nájemním domě s pečovatelskou službou může využít tedy pouze žadatel, jehož zdravotní stav nebo snížená soběstačnost z důvodu věku vyžaduje využívání alespoň některých úkonů pečovatelské služby, ale nepotřebuje 24 hodinovou péči.

 

V případě zhoršení zdravotního stavu, kdy klient potřebuje trvale péči jiné osoby, péči v noci nebo jeho stav vyžaduje zdravotní péči, si vyhrazuje MSSS Oáza právo Krátkodobý pobyt předčasně ukončit (do 2 dnů).

 

Co nabízíme:

1) Ubytování

Cena za ubytování je stanovena ve výši 120 Kč/den (včetně veškerých poplatků)

Na ubytování je s MSSS Oáza sepsána smlouva o krátkodobém pronájmu.

Garsoniéra s ústředním vytápěním, je vybavena umyvadlem s teplou a studenou vodou, televizí, lednicí, mikrovlnou troubou, varnou konvicí, polohovací postelí a nábytkem, který je majetkem MSSS Oáza. Sociální zařízení je společné pro všechny nájemníky na chodbě (vždy na příslušném podlaží).

Klient může během pobytu využívat vlastní elektrospotřebiče, které musí mít provedenou odbornou revizi.

 

2) Péči

Potřebnou péči během pobytu zajišťuje pečovatelská služba, se kterou je sepsána smlouva o poskytování sociální služby – pečovatelské služby.

Rozsah pečovatelské služby je s klientem dohodnut před nástupem na pobyt. Péče je posléze poskytována na základě sepsaného individuálního plánu dle potřeb klienta.

 

V případě, že klient již má s Pečovatelskou službou smlouvu uzavřenou, může být upravena popřípadě může být dohodnuto její rozšíření formou dodatku.

 

Pečovatelská služba MSSS Oáza poskytuje v Nájemním domě tyto základní úkony:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobupomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti (úklidy, praní a žehlení prádla, nákupy,    pochůzky atd.)
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (např. doprovod klienta k lékaři, na instituce)

Souhrnná nabídka úkonů Pečovatelské služby MSSS Oáza je podrobněji popsána v tiskopisu Informace o poskytování terénní pečovatelské služby, který je zájemci předán spolu s informacemi o Krátkodobém pobytu v Nájemním domě.

 

Časová dostupnost Pečovatelské služby v Domě s pečovatelskou službou:

Pečovatelská služba je poskytována v době po – pá od 6:30 – 19:30 a o víkendech a svátcích od 7:30 – 19:30 hod.

 

Úhrada za služby:

Výše úhrady za ubytování je dána částkou 120 Kč/den (včetně poplatků). Výše jednotlivých úkonů pečovatelské služby je dána platným Ceníkem pečovatelské služby v Nájemním domě MSSS Oáza.

Vyúčtování částky za ubytování a za úkony pečovatelské služby je provedeno do 5 pracovních dnů po ukončení pobytu. Po uplynutí této doby je vyúčtování k dispozici v účtárně v budově MSSS Oáza (T. G. Masaryka 1424, Nové Město nad Metují). Částku hradí klient buď v hotovosti přímo v účtárně nebo bezhotovostně na účet poskytovatele (č. ú. 8260670277/0100). Splatnost vyúčtování je 10 dnů od vystavení vyúčtování.

V Nájemním domě není stanoven žádný speciální režim, platí zde stejná pravidla jako v jiných domech s nájemními byty – doba nočního klidu od 22:00 do 6:00. Užívání bytu se řídí nájemní smlouvou, vnitřními pravidly pro Nájemní dům a dalšími platnými právními předpisy.

Během Krátkodobého pobytu není možná přítomnost žádných domácích zvířat s výjimkou vodících psů, akvarijních rybiček a drobného ptactva.

K domu přináleží také zahrada, kde mohou nájemníci trávit svůj volný čas.

 

Jak postupovat v případě zájmu:

 • zájemce má možnost si žádost vyzvednout v kanceláři sociálních pracovnic v Oáze (Po 7:00 do 17:00, Út - Pá 7:00 - 15:30), nebo stáhnout na webových stránkách (www.msss.cz). Vyplněnou žádost odevzdá osobně v Oáze, zašle na adresu: MSSS Oáza, T. G. Masaryka 1424, 549 01 Nové Město nad Metují, nebo oskenovanou zaslat emailem na adresu: terenni.socialni@msss.cz
 • sociální pracovnice zájemci podá informace o službě a v případě, že zájemce má již představu o konkrétním termínu a ten je volný, je mu učiněna předběžná rezervace
 • v případě, že nemůžeme žadateli vyhovět z důvodu již obsazeného termínu, je možné vést ho dále jako náhradníka
 • sociální pracovnice provede u klienta sociální šetření, během kterého zjišťuje jeho potřeby, přání a možnosti. Zjišťuje jeho nepříznivou sociální situaci, potřebu Krátkodobého pobytu a pomoci pečovatelské služby, její potřebný rozsah
 • předpokladem pro přijetí je prokazatelná potřeba pomoci prostřednictvím pečovatelské služby
 • následně je s klientem uzavřena smlouva o krátkodobém pronájmu a smlouva na úkony pečovatelské služby. V případě, že klient má již uzavřenou smlouvu s pečovatelskou službou, je možné její úprava nebo rozšíření formou dodatku ke smlouvě.

Nástup na pobyt a jeho ukončení je zpravidla domlouván na pracovní dny.

 

Kdy s Vámi nemůžeme uzavřít smlouvu:

 • Zájemce není v cílové skupině pro Krátkodobý pobyt v Nájemním domě
 • Zájemce nepotřebuje pomoc prostřednictvím pečovatelské služby
 • MSSS Oáza nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí Krátkodobého pobytu
 • Zdravotní stav osoby vyžaduje 24 hodinovou péči
 • Chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití (např. osoby se sklony k agresivitě, poruchou osobnosti, s projevy demence, alkoholové nebo i jiné závislosti, které by výrazně narušovaly kolektivní soužití).

 

MSSS Oáza si vyhrazuje na právo na výběr žadatele o Krátkodobý pobyt. V případě, že nastanou okolnosti, kvůli kterým nebude moct klient v pobytu pokračovat, vyhrazuje si MSSS Oáza právo na předčasné ukončení pobytu do 2 dnů.

 

Klient je povinen upozornit na případné rizikové infekční onemocnění, kterým trpí (popř. je chronickým nosičem), a které by mohlo nějakým způsobem ohrozit pracovnice pečovatelské služby a vyžaduje nošení speciálních ochranných pomůcek při vykonávání úkonů pečovatelské služby.

 

Co s sebou:

 •  občanský průkaz, kartičku pojišťovny
 •  potřeby pro osobní hygienu
 •  inkontinentní pomůcky na dobu pobytu -  používáte-li, vezměte s sebou  
 •  pokud zájemce používá, pak vlastní kompenzační pomůcky (např. francouzské hole, chodítko)
 •  léky
 •  oblečení (množství uzpůsobte úměrně k roční době a délce pobytu)

 

Dokumenty ke stažení:

Žádost o Krátkodobý pobyt             Informace o Krátkodobém pobytu

 

Kontaktujte nás

Poskytneme důležité informace a poradíme vám!

 

Zaujala vás Naše nabídka? Bez obav nás kontaktujte. Ochotně vám vysvětlíme vše potřebné a podáme o službě požadované informace. Zavolejete na 775 070 481 nebo 491 470 476, příp. napište e-mail na terenni.socialni@msss.cz.

 

 
 
Cookies

Tento web používá soubory cookies k poskytování interaktivních služeb, jako je přihlašování, k personalizaci obsahu či reklam a k analýze návštěvnosti stránek. Mějte povoleny cookies, abyste i vy mohli využívat všechny možnosti těchto stránek. Používáním tohoto webu s jejich použitím souhlasíte.

Nahoru